O KNJIZI

O KNJIZI

Predgovor

Ova knjiga začeta je prije više od 25 godina, daleke 1994. godine, u vremenima kada se na ovim prostorima sve raspadalo. Imao sam priliku učestvovati u izradi jednog biznis plana. Kao podlogu za izradu svog prvog biznis plana koristio sam studiju u izdanju Ekonomskog instituta u Zagrebu “Planiranje investicijskih projekata”, koju je godinu ranije objavila grupa autora s Jadrankom Bendeković kao redaktorom (Bendeković J. i koautori, 1993).

Riječ je o sveobuhvatnoj i obimnoj studiji koja se sastoji od četiri knjige i pet dijelova, urađenoj za potrebe Ministarstva finansija Republike Hrvatske i Hrvatske banke za obnovu i razvoj. Imajući u rukama knjige iz ove studije, učio sam i sagledavao šta biznis planiranje jeste. Ubrzo sam počeo uočavati da se sve brojne tabele koje sadrži jedan biznis plan mogu povezati koristeći Excel. Moja tadašnja znanja o Excelu bila su oskudna, tako da sam sve tabele biznis plana kreirao na jednoj stranici (engl. sheet). Tada nisam znao da je moguće imati više od jedne stranice. I utrošio sam puno vremena dok nisam napravio svoj prvi biznis plan.

Nakon okončanja ratnih dešavanja na ovim prostorima, pojavljivali su se novi preduzetnici i rastao je interes za izradu biznis planova. Pored nastavničkih aktivnosti na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, počeo sam, kao poslovni konsultant, raditi biznis planove i kroz taj proces stalno sam dograđivao svoju metodologiju i unapređivao alate razvijene u Excelu. Počeo sam koristiti Excel u punom formatu, aktivirajući veliki broj stranica te pojednostavljujući alate na način da su ih i preduzetnici mogli samostalno koristiti. Bilo je dovoljno da preduzetnik popuni manje od 10% ukupnog broja ćelija u tabelama pa da se pritiskom na dugme računara popune sve ostale standardne tabele biznis plana ostvarujući trenutni uvid u to je li riječ o preduzetničkom poduhvatu koji osigurava uspješno poslovanje. Iako konsultantski biznis nije moj osnovni posao, do sada sam učestvovao u izradi preko 80 biznis planova, koji su, na obostrano zadovoljstvo, u cijelosti prihvaćeni od preduzetnika za koje sam i s kojima sam uobličavao njihove preduzetničke poduhvate u formatu biznis planova.

Ujedno se kroz razvoj nastavnih planova, prije 15-ak godina, na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu uvode i predmeti iz domena preduzetništva, koji su podrazumijevali da studenti pripremaju vlastite biznis planove. Prvi nastavni predmeti u okviru kojih sam koristio i unapređivao svoju metodologiju biznis planiranja bili su Enterprise Development Project (predmet na zajedničkom dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta i Griffith Collegea iz Dublina, Irska) te nastavni predmet New Venture Creation na međunarodnom poslijediplomskom MBA studiju Sarajevo Graduate School of Business, koji je bio utemeljen u saradnji s Alfred Learner College, University of Delaware, SAD. Nešto kasnije predavao sam i predmet Menadžment malih i srednjih preduzeća na svom fakultetu, koji je također podrazumijevao angažman studenata u izradi vlastitih biznis planova. Studenti su na svim razinama studija s puno entuzijazma prihvatali predočenu metodologiju biznis planiranja. Neki od njih su svoje biznis planove pretočili i u realne biznise.

Prije nešto više od 10-ak godina pridružio mi se Emir Kurtić, kao moj saradnik, tada asistent, danas docent, i zajedno sa mnom nastavio unapređivati metodologiju biznis planiranja. U međusobnoj interakciji rodila se ideja da napišemo knjigu koja će pomoći potencijalnim preduzetnicima da samostalno razvijaju svoje biznis ideje u formatu biznis plana. Prije pet godina pozvali smo svog fakultetskog i Emirovog generacijskog kolegu, tada višeg asistenta, danas docenta, Ljiljana Veselinovića da nam se pridruži u pisanju ove knjige. Ljiljan je objeručke prihvatio naš prijedlog, u potpunosti se uključio u ovaj projekt i dao veliki doprinos u nastanku ove knjige. Pored ostalog, naše alate razvijene u Excelu podigao je na višu razinu – razvio je desktop aplikaciju, koja je bila osnovica za dogradnju web-aplikacije. Web-aplikacija za izradu biznis planova je i sastavni dio ove knjige.
Knjiga koja se nalazi pred vama rezultat je zajedničkog rada nas trojice autora. U proteklih pet godina, koliko je trajalo pisanje ove knjige, puno vremena proveli smo zajedno u osmišljavanju svakog njenog dijela. I bili smo, i još uvijek jesmo, jedan istinski tim.

Prije nešto više od pola godine odlučili smo knjigu obogatiti kratkim pričama koje prikazuju neke od naših uspješnih preduzetnika i njihove preduzetničke poduhvate. U pomoć smo pozvali Vlastimira Mijovića, kultnog bosanskohercegovačkog novinara, koji je još daleke 2002. godine bio izdavač moje prve knjige Top-menadžer – vizionar i strateg. Vlastimir je, zajedno sa mnom, obavio razgovor s našim preduzetnicima, čije se kratke priče nalaze na kraju svakog poglavlja ove knjige. Na određen način i Vlastimir je, kao autor kratkih priloga o našim preduzetnicima, koautor knjige. Pored toga, preuzeo je i ulogu redaktora ovog izdanja i kroz niz sugestija doprinio da knjiga ima izgled koji ima.

U realizaciju ovog projekta bilo je uključeno i puno drugih ljudi i članova šireg tima. Spomenut ćemo ih i zahvaliti im se.

U Sarajevu, 03. juli. 2020.

Aziz Šunje

Plan i struktura knjige

Knjiga Anatomija biznisa: od namjere do uspjeha sastoji se od četiri dijela i 12 poglavlja I govori o tome kako vlastitu preduzetničku namjeru (biznis ideju) kroz proces cjelovitog biznis planiranja razviti u prospektivan biznis model predočen u formi biznis plana, stvarajući preduvjete za ustroj uspješnog biznisa. 

Plan i struktura knjige.jpg - O KNJIZIPrvi dio knjige, pod nazivom Inicijacija , sastoji se od dva poglavlja. Prvo poglavlje (Velika slika: tržište-biznis preduzetništvo) ima za cilj da sagleda tržište kao okvir unutar koga se kroz prepoznavanje biznis ideje inicira preduzetnički poduhvat lociran na strani ponude. U okviru tržišta kao velike slike sagledava se mjesto preduzetništva i biznisa jasno određujući šta je svrha biznisa (kreirati i zadržati kupca) uz markiranje četiri ključne dimenzije uspješnog biznisa: kamo, kako, prava stvar, pravi način. U drugom poglavlju pod nazivom: Preduzetnik (KO) i biznis ideja (ŠTA) preduzetnik i njegova preduzetnička namjera (biznis ideja) pozicioniraju su kao inicijalna, startna tačka preduzetničkog poduhvata, s tim da knjiga prati logiku cjelokupnog preduzetničkog poduhvata.

Kao što ćemo vidjeti nešto kasnije (drugo poglavlje), preduzetnički poduhvat sastoji se od tri, odnosno četiri faze. Ova knjiga prati prve tri faze preduzetničkog poduhvata: polazi od preduzetnika i njegove preduzetničke namjere kao tačke inicijacije preduzetničkog poduhvata (prva faza) fokusirajući se na proces cjelovitog biznis planiranja (druga faza) i izradu biznis plana (treća faza), nakon čijeg okončanja se stvaraju preduvjeti za novi početak - ustroj i vođenje novog biznisa (završna, četvrta faza preduzetničkog poduhvata).

Drugi dio knjige, pod nazivom Koncept, sastoji se od četiri poglavlja kroz koja se konceptualno artikulira i usmjerava cjelokupan preduzetnički poduhvat. Kao prvo (treće poglavlje) biznis se kategorizira u jednu od tri, odnosno četiri kategorije biznisa budući da svaka kategorija biznisa (proizvodnja, trgovina, usluge) ima nešto drugačiji pristup načinu odvijanja reprodukcionog procesa. Potom se (četvrto poglavlje) artikulira preduzetnička vizija (i misija) s jasnim određenjem šta je biznis, na kojim vrijednostima počiva, kojem izazovu se teži, na kojem prostoru se želi biti prisutan. Artikulirana vizija, vidjet ćemo vrlo brzo, ishodište je i odredište biznisa koje kroz određenje KAMO u potpunosti opredjeljuje sve preostale korake procesa cjelovitog biznis planiranja u dijelovima knjige koji slijede. Naredno, peto poglavlje knjige promovira strateško promišljanje, promišljanje koje sintetizira “obje strane mozga” (i imaginativno-kreativno i analitičko promišljanje), kao način promišljanja na kojem se temelji postupak cjelovitog biznis planiranja. Analitička dimenzija promišljanja (šesto poglavlje) ogleda se, s jedne strane, u sveobuhvatnom sagledavanju svih aspekata vizijom omeđenog okruženja i industrije kojoj pripada biznis, s ciljem prepoznavanja vansjkih “prilika” i “prijetnji”, te, s druge strane, u analitičkom sagledavanju samog preduzetnika i njegovih “snaga” i “slabosti”.

Treći dio knjige, pod nazivom Područja biznisa (KAKO), predstavlja centralni i najobimniji dio knjige. Polazeći od artikulirane vizije (i misije), strateški promišljajući i korak po korak, u ovom dijelu knjige oblikuju se sva četiri područja biznisa: (1) strategija, odnosno poslovna srategija (sedmo poglavlje) (2) procesi, odnosno vrijednosni lanac (osmo poglavlje); (3) ljudi, način na koji će biznis biti organizovan i menadžerski vođen (deveto poglavlje), te (4) finansije, odnosno finansijske projekcije i ekonomska analiza projektovanog biznis modela (deseto poglavlje). Kroz prva tri područja biznis gotovo u cjelosti projektira se biznis model, uobličuje se i prava stvar i pravi način, s tim da se u okviru područja biznisa finansije, nakon što se utvrde izvori finansiranja (završni korak u procesu projektiranja biznis modela), kroz široku lepezu standardiziranih finansijskih i ekonomskih analiza potvrđuje da li projektirani biznis model stvara preduvjete za profitabilno i likvidno poslovanje. Ukratko, daje se odgovor na pitanje: da ili ne?

Četvrti, posljednji dio knjige, pod nazivom Završni korak i novi početak, sastoji se od dva poglavlja. Budući da je biznis planiranje ipak samo projekcija sutrašnjice, u okviru završnog koraka procesa biznis planiranja (11. poglavlje), kojem se pristupa samo u slučaju da projektirani biznsi model stvara preduvjete za uspješno poslovanje, procjenjuju se mogući rizici u realizaciji biznis ideje te načini njihovog prevazilaženja U slučaju dužničkog finansiranja biznisa, u okviru ovog poglavlja utvrđuje se i koja vrsta garancije se može dati potencijalnim kreditorima. Drugo poglavlje ovog dijela knjige, odnosno zadnje 12. poglavlje knjige (Biznis plan –spremni za novi početak) predočava na koji način je strukturiran biznis plan i šta su mjesto i uloga biznis plana kao formalnog dokumenta u stvaranju pretpostavki za novi početak – ustroj i vođenje biznis planom osmišljenog biznisa.

Biznis plan predstavlja fazu preduzetničkog poduhvata (treća faza) koja proizilazi iz procesa cjelovitog biznis planiranja. Budući da postupak cjelovitog biznis planiranja, predočen u okviru ove knjige, nezavisno od vrste biznis ideje, podrazumijeva provedbu uvijek istog reda koraka (i odgovore na ista pitanja), svaki biznis plan sačinjen kroz provedbu cjelovitog postupka biznis planiranja predočenog u ovoj knjizi ima istovjetan sadržaj te istovjetan set tabela. Ono što je različito su sama biznis ideja, te način njenog oblikovanja kroz osobenu viziju (KAMO) i četiri područja biznisa (KAKO), kao i sami izračuni unutar istog seta tabela.

Kome je knjiga namijenjena?

Knjiga: Anatomija biznisa: od namjere do uspjeha namijenjena je za sljedeće tri kategorije korisnika: (1) potencijalni preduzetnici, (2) studenti na dodiplomskim i postdiplomskim studijima u domenu preduzetništva i biznisa te (3) top-menadžeri vlastitih biznisa.

Prva kategorija korisnika knjige su potencijalni preduzetnici, ljudi koji imaju preduzetničku namjeru, ali ne znaju puno o biznisu. Naš fokus je na preduzetnike koji baštine tzv. razvojni mentalni sklop (Dweck, 2006), na ljude koji su spremni da uče i usvajaju nova znanja i razvijaju nove sposobnosti. Knjiga omogućava potencijalnim preduzetnicima da posvećeno čitajući knjigu, od poglavlja do poglavlja, uče šta su preduzetništvo i biznis, šta je svrha biznisa, šta su (četiri) ključne dimenzije biznisa, razumijevajući ulogu tržišta kao šireg okvira za artikulaciju biznis ideje te da korak po korak razviju svoju biznis ideju u formi cjelovitog biznis modela. Web-aplikacija, kao sastavni dio knjige, omogućava preduzetnicima da provjere stvara li projektirani biznis model preduvjete za uspješno poslovanje, uz mogućnost simultane nadogradnje biznis modela. Web-aplikacija prevodi uspješan biznis model u format biznis plana. Dovoljno je samo dati nalog za štampu, i biznis plan kao mapa puta koja vodi preduzetnika u procesu ustroja biznisa bit će u preduzetnikovim rukama.

Druga kategorija korisnika su studenti na dodiplomskim i postdiplomskim studijima koji slušaju predmete o preduzetništvu. Studenti kojima je namijenjena ova knjiga nisu samo studenti ekonomskih fakulteta i fakulteta za preduzetništvo i biznis već i studenti bilo kojeg fakulteta koji se žele educirati u domenu preduzetništva i biznisa. Kroz ovu knjigu kao akademski udžbenik želimo promovirati stav da svaka akademska profesija ima potencijal za samozapošljavanje i ustroj vlastitog biznisa. I nemamo dvojbe u vezi s tim da bi se predmet iz domena preduzetništva, barem na razini izbornog predmeta, trebao nalaziti u nastavnim planovima i programima svih fakulteta. Na takav način će se promovirati preduzetništvo kao način života, potičući mlade ljude da svoju sudbinu uzmu u svoje ruke samozapošljavajući se i ustrojavajući vlastite biznise.

Treća kategorija korisnika su top-menadžeri vlastitih biznisa, odnosno preduzetnici koji su kroz ustroj biznisa preuzeli i ulogu top-menadžera, ljudi koji strateški i operativno vode biznise koje su kao preduzetnici osmislili. Namjera nam je da ovoj kategoriji korisnika ukažemo na činjenicu da je za osmišljavanje i ustroj biznisa potreban jedan set vještina i kompetencija, dok je za vođenje biznisa, za biti top-menadžer, potreban nešto drugačiji pogled na biznis. Drugim riječima, želimo naznačiti činjenicu da je za uspješno vođenje ustrojenog biznisa potrebno transformirati preduzetnički u top-menadžerski mentalni sklop. To i nije problem za ljude koji posjeduju već spomenuti razvojni mentalni sklop, s porukom da samo ljudi koji stalno uče, koji na kontinuiranoj osnovi unapređuju sebe i svoje sposobnosti mogu biti uspješni u biznisu.

Anatomija-Biznisa-5.jpg - O knjizi